ตารางเวลาบอส Revo


Amon Ra
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด moc_pryd06

Angeling (จูโน่)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด yuno_fild03

Angeling (ดันของเล่น)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด xmas_dun01

Angeling (ป่าย่อน)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด pay_fild04

Angeling (ป่าหนอนแดง)
เวลาเกิด 30 นาที
แมพเกิด mjolnir_10

Archangeling
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด yuno_fild05

Atroce (ra_fild02)
เวลาเกิด 4 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ra_fild02

Atroce (ra_fild03)
เวลาเกิด 3 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ra_fild03

Atroce (ra_fild04)
เวลาเกิด 5 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ra_fild04

Atroce (ve_fild01)
เวลาเกิด 3 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ve_fild01

Atroce (ve_fild02)
เวลาเกิด 6 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ve_fild02

Baphomet (ดัน)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gl_cas02

Baphomet (ป่า)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด prt_maze03

Beelzebub
เวลาเกิด 12 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด abbey03

Dark Illusion
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด gl_church

Dark Illusion (ดันบ้านกิฟ)
เวลาเกิด 20 นาที
แมพเกิด gld_dun04

Dark Lord (กลาส)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gl_chyard

Dark Lord (กิลดันกิฟ)
เวลาเกิด 8 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gld_dun04

Dark Snake Lord
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 34 นาที (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gon_dun03

Detardeurus
เวลาเกิด 3 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด abyss_03

Deviling (จูโน่)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด yuno_fild03

Deviling (ป่าย่อน)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
แมพเกิด pay_fild04

Doppelganger
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gef_dun02

Doppelganger (กิลดันนากา)
เวลาเกิด 8 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gld_dun02

Dracula
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด gef_dun01

Dragon Fly
เวลาเกิด 30 นาที
แมพเกิด moc_fild18

Dragon Fly (บนมอ)
เวลาเกิด 30 นาที
แมพเกิด moc_fild06

Drake
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด treasure02

Eddga
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด pay_fild10

Eddga (กิลดันย่อน)
เวลาเกิด 8 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gld_dun01

Egnigem Cenia
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด lhz_dun02

Executioner (ดันนากาชั้น4)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 1 ชั่วโมง)
แมพเกิด c_tower4

Executioner (ใต้ดินนากาชั้น4)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด alde_dun04

Fallen Bishop
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด abbey02

Garm
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด xmas_fild01

Ghostring (Hidden)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 53 นาที (ดีเลย์ : 57 นาที)
แมพเกิด prt_maze03

Ghostring (กิลดันกิฟ)
เวลาเกิด 4 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 2 ชั่วโมง)
แมพเกิด gld_dun04

Ghostring (ป่าย่อน)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด pay_fild04

Ghostring (เรือล่ม)
เวลาเกิด 33 นาที
แมพเกิด treasure02

Gloom Under Night
เวลาเกิด 5 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ra_san05

Golden Thief Bug
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด prt_sewb4

Gopinich
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด mosk_dun03

Gryphon (อัมบาล่าฟิล3)
เวลาเกิด 58 นาที
แมพเกิด um_fild03

Gryphon (โคโมโดฟิล8)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด cmd_fild08

Gryphon 1 (ราเชล)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด ra_fild01

Gryphon 2 (ราเชล)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด ra_fild01

Gryphon 3 (ราเชล)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด ra_fild01

High Priest Margaretha
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 40 นาที (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด lhz_dun03

High Wizard Kathryne
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 40 นาที (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด lhz_dun03

Hydrolancer ตัวที่ 1
เวลาเกิด 50 นาที (ดีเลย์ : 40 นาที)
แมพเกิด abyss_03

Hydrolancer ตัวที่ 2
เวลาเกิด 50 นาที (ดีเลย์ : 40 นาที)
แมพเกิด abyss_03

Hydrolancer ตัวที่ 3
เวลาเกิด 50 นาที (ดีเลย์ : 40 นาที)
แมพเกิด abyss_03

Ifrit
เวลาเกิด 11 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด thor_v03

Incantation Samurai
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 30 นาที (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ama_dun03

Kiel D-01
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 1 ชั่วโมง)
แมพเกิด kh_dun02

Ktullanux
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
แมพเกิด ice_dun03

Lady Tanee
เวลาเกิด 7 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ayo_dun02

Leak
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง
แมพเกิด dew_dun01

Lord Knight Seyren
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 40 นาที (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด lhz_dun03

Lord of Death
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง 13 นาที
แมพเกิด niflheim

Maya
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด anthell02

Maya (กิลดันพรอน)
เวลาเกิด 8 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gld_dun03

Mistress
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด mjolnir_05

Moonlight
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด pay_dun04

Mysteltainn (กลาส F2)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 1 ชั่วโมง)
แมพเกิด gl_cas02

Mysteltainn (ดันนากาชั้น4)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด alde_dun04

Mysteltainn (เรดิกชั้น2)
เวลาเกิด 30 นาที (ดีเลย์ : 20 นาที)
แมพเกิด gl_knt02

Orc Hero
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gef_fild10

Orc Hero (ป่าก๊อบบลิน)
เวลาเกิด 24 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด gef_fild02

Orc Lord
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด orcsdun02

Osiris
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด moc_pryd04

Pharaoh
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด in_sphinx5

Phreeoni
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด anthell01

RSX-0806
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง 5 นาที (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด ein_dun02

Sniper Cecil
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 40 นาที (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด lhz_dun03

Stormy Knight
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด xmas_dun02

Tao Gunka
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง
แมพเกิด beach_dun

Thanatos
เวลาเกิด 0 นาที
แมพเกิด thana_boss

Tirfing (กลาส F1)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 1 ชั่วโมง)
แมพเกิด gl_cas01

Tirfing (กลาส F2)
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 1 ชั่วโมง)
แมพเกิด gl_cas02

Tirfing (ดันกิฟชั้น2)
เวลาเกิด 30 นาที (ดีเลย์ : 20 นาที)
แมพเกิด gef_dun01

Tirfing (ใต้ดินนากาชั้น4)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด alde_dun04

Turtle General
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด tur_dun04

Ungoliant (ein_dun01)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 50 นาที)
แมพเกิด ein_dun01

Ungoliant (ein_fild02)
เวลาเกิด 21 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 20 ชั่วโมง 50 นาที)
แมพเกิด ein_fild02

Ungoliant (ein_fild07)
เวลาเกิด 24 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 23 ชั่วโมง 53 นาที)
แมพเกิด ein_fild07

Valkyrie (Field 2)
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 30 นาที (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด odin_tem02

Valkyrie Randgris
เวลาเกิด 8 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด odin_tem03

Valkyrie ตัวที่ 1 (Field 3)
เวลาเกิด 30 นาที (ดีเลย์ : 20 นาที)
แมพเกิด odin_tem03

Valkyrie ตัวที่ 2 (Field 3)
เวลาเกิด 30 นาที (ดีเลย์ : 20 นาที)
แมพเกิด odin_tem03

Vesper
เวลาเกิด 2 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด jupe_core

White Lady
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 57 นาที (ดีเลย์ : 10 นาที)
แมพเกิด lou_dun03

Whitesmith Howard
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง 40 นาที (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด lhz_dun03

Zherlthsh
เวลาเกิด 1 ชั่วโมง (ดีเลย์ : 30 นาที)
แมพเกิด gl_prison1