MVP TIMER 3.1 : สมัครสมาชิก

เราเป็นเพียงเว็บไซต์ที่ใช้บันทึกเวลาบอสโดยมีออฟชั่นมากมายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ มิได้มีผลต่อเซิฟเวอร์จริงแต่อย่างใด
ทางเราไม่ใช่เว็บไซต์หลอกลวง หลอกเอาไอดีใดๆทั้งสิ้น กรุณาสมัครโดยใช้ไอดีและรหัสผ่านอื่นที่ไม่ใช้ไอดีเดียวกับที่ใช้เล่นเกมส์ของท่าน
ทางเรามีการเก็บค่าบริการเล็กน้อยเพื่อนำไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น